# Intika Android Dev #

 
Download Intika Locky S4 v1.0
Part 1 : Intika Locky S4 Rom v1.0 - Android TW JB v4.2.2 - Samsung S4 - Size : 1,29 Go
INTIKA.LOCKY.MF3.MH8.ST.DEODEX.V1.0.S.zip


Part 2 : Intika Locky S4 Rom v1.0 - Modded 3Minit Framework - Size : 1,29 Go
INTIKA.LOCKY.S4.3MINIT.FRAMEWORK.3.5.1.S.zip--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
Buy me a drink ^^ ($)          -          Buy me a drink ^^ (€)          -          Buy me a drink ^^ (£)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
MD5 Check
V1.0 File 1 : c1b874e5ce81e3b1bfa29cf440561547
V1.0 Files 2 : 66986cc5b9c7a5f20ca50c8e9911726e

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
Buy me a drink ^^ ($)          -          Buy me a drink ^^ (€)          -          Buy me a drink ^^ (£)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Intika 12-2012
www.intika.be - www.intika.fr
info@intika.be